• Topslider-innovatief
  • Topslider-gesprek-1
news jinotega

Liefdadigheidsdiner

voor zusterstad Jinotega

Op donderdag 20 november a.s. vindt bij het Golden Tulip Hotel aan het Kinderen van Versteegplein 18 te Zoetermeer een liefdadigheidsdiner plaats voor onze zusterstad Jinotega in Nacaragua. De kosten bedragen EUR 80,-- per couvert, inclusief drie drankjes. Het bestuur van de stichting Vrienden van Jinotega nodigt betrokken Zoetermeerders van harte uit om, eventueel samen met partner, vrienden, medewerkers en/of en relaties, deel te nemen aan dit liefdadigheidsdiner voor Jinotega. De tafels bieden plaats aan acht personen. Zowel burgemeester Leónidas Centeno Rivera van Jinotega als burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer zijn aanwezig, evenals andere leden van het Zoetermeerse college van burgemeester en wethouders.

De samenwerking tussen Zoetermeer en Jinotega heeft in meer dan dertig jaar een grote verandering ondergaan. Van traditionele hulpverlening en ondersteuning van kleinschalige projecten naar - sinds 2007 - een meerjarig investeringsprogramma gericht op basisonderwijs, beroepsonderwijs en economische ontwikkeling: van hulp naar handel. De Stichting ‘Vrienden van Jinotega’ levert een bijdrage aan de realisering van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Samen met de gemeente Zoetermeer, het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua en HIVOS rondt de stichting de grootschalige programma's eind 2015 af.

In 2014 en 2015 heeft de Stichting in totaal nog een inspanningsverplichting van € 100.000. Als de Stichting erin slagen om dat bedrag bij elkaar te brengen samen met Zoetermeerse instellingen, ondernemers en inwoners dan wordt dat bedrag verviervoudigd tot € 400.000!

Tijdens het diner zullen burgemeester Leónidas Centeno en Diédericks Gadea, ondernemer en coach voor ons microkredietfonds, verslag doen van de resultaten die in de loop van de jaren zijn bereikt: ondernemers krijgen hulp bij het opstellen van een businessplan, leerlingen krijgen de mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen en startende en ook gevestigde kleinschalige bedrijfjes worden ondersteund met microkredieten.

In nauwe samenwerking met Floravontuur Promotie Zoetermeer, het Golden Tulip Hotel en de gemeente Zoetermeer wordt dit diner georganiseerd aansluitend aan de jaarlijkse traditionele Beaujolais Primeur Party. Het Golden Tulip Hotel ontvangt de gasten voor het liefdadigheidsdiner vanaf 18.00 uur met een drankje. Het diner begint om 19.00 uur.

Aanmelden voor het liefdadigheidsdiner kan op info@jinotega.nl onder vermelding van het aantal deelnemers en de naam of namen van de deelnemers.

De Stichting ‘Vrienden van Jinotega’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deelname aan het liefdadigheidsdiner mag voor de fiscus worden aangemerkt als een gift.

Meer informatie vindt u op onze facebookpagina: www.facebook.com/vriendenvanjinotega