• Topslider-innovatief
  • Topslider-gesprek-1
MvLeeuwen-600

Wethouder met toolbox op pad

voor nieuw elan economie

Een excellente economische dienstverlening, ruimte voor ondernemers om te innoveren en een heldere economische focus zijn belangrijk om de huidige en toekomstige uitdagingen waar Zoetermeer voor staat aan te gaan.

In het hoofdlijnenakkoord zet het college van B & W in op verbetering van het Zoetermeerse ondernemers- en vestigingsklimaat. Het college heeft de raad toegezegd om in het najaar met concrete verbetermogelijkheden te komen die in 2015 uitgevoerd kunnen worden.

Samen met ondernemers
Er is nu een plan, een toolbox, met ideeën om ondernemers maximaal de ruimte te bieden om te innoveren. Zoetermeer wordt weer de pioniersstad van Zuid-Holland. Deze oude kwaliteit blazen we nieuw leven, want in Zoetermeer wordt het mogelijk! Dit zijn enkele ideeën:
• Is het noodzakelijk om meer regels te schrappen?
• Of moet de gemeente juist sneller betalen?
• Moeten er experimenteerruimten komen?
• Krijgt de zzp-er voldoende bloeikansen in onze stad?
Nadat de aanpak voor dit plan in de raadscommissie is besproken, gaat wethouder Van Leeuwen een ‘roadshow’ houden. Ze geeft dan zowel de grote als kleine ondernemers de kans om een bijdrage te leveren aan de ambities van het actieplan.
Want zien ondernemers dezelfde uitdagingen? Welke ambities hebben zij? Wat moet als eerste aangepakt worden? Welke mogelijkheden zijn er om samen te werken, bijvoorbeeld in de regio? Tijdens dit traject wordt ondernemers gevraagd een top 10 vast te stellen van de voor hen belangrijkste acties. Zo wordt samen met ondernemers een start gegeven aan het nieuwe economisch elan van Zoetermeer.

Vervolg
Alle input wordt dan gebruikt om tot een definitief Actieplan Economie te komen waarin staat ‘wat’ we direct samen met de Zoetermeerse ondernemers, kennisinstellingen en partners in de regio kunnen doen voor een sterkere Zoetermeerse economie. In het voorjaar 2015 wordt een besluit genomen over het actieplan en het bijbehorende structurele investeringsbudget.