• Topslider-innovatief
  • Topslider-gesprek-1
News-regels

Ondernemers hekelen

complexe toezichtregels

Het overheidstoezicht op het bedrijfsleven is te complex geworden, waardoor ondernemers onnodig op hoge kosten worden gejaagd.

Vooral voor kleine en middelgrote ondernemers is het bijna onmogelijk om de wirwar aan regels op te volgen. Dat staat in een rapport van de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, dat 2 oktober jl. aan minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) werd aangeboden.

''De kloof tussen een dynamische wereld van ondernemers en die van abstracte en gedetailleerde overheidsregels heeft nadelige gevolgen voor zowel de naleving van de regels als de toezichtlasten voor bedrijven,” stellen de organisaties. Ondernemers en vaak ook toezichthouders zelf raken verstrikt in té veel en té complexe regels.
De ingewikkelde regels, in combinatie met strenge sancties, geven toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ''onevenredig veel macht” en onzekerheid voor ondernemingen. ''Dit kan initiatieven van ondernemers voor nieuwe producten of dienstverlening onnodig in de kiem smoren,” aldus de belangenorganisaties.

Nadeel
Het toezicht moet volgens de ondernemersclubs zo worden ingericht dat bedrijven die zich netjes aan de regels houden er zo min mogelijk nadeel van ondervinden.
De ‘rotte appels’ moeten juist hard worden aangepakt, om de publieke belangen te beschermen en het maatschappelijk vertrouwen te herstellen. ''Een effectieve aanpak van de kwaden mag er niet toe leiden dat de goeden daar onnodig onder lijden.”

Kosten
De organisaties pleiten ervoor dat wanneer toezichthouders bevoegd zijn om hoge boetes uit te delen, het wel door de wetgever duidelijk gemaakt moet worden onder welke condities deze boetes mogen worden verstrekt. ''De proportionaliteit van de sanctie moet niet geheel overgelaten worden aan de toezichthouder.” De ondernemers willen ook dat toezichthouders beter gaan samenwerken om de toezichtskosten omlaag te brengen.
VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland willen snel om tafel met toezichthouders en vakdepartementen om te komen tot slimmer toezicht: betere risicobeheersing en minder lasten voor bedrijven.

Bron: ANP