• Topslider-innovatief
  • Topslider-gesprek-1
news-rvozprijs1

Ondernemersprijs én uniek Ondernemersfonds

voor Zoetermeer

Geïnteresseerd luisterden de 175 leden en relaties van de Zoetermeerse ondernemersvereniging RVOZ en relaties van Van Lanschot Bankiers, tijdens het Zoetermeerse Miljoenennota-ontbijt op woensdag 17 september jl. naar het interessante programma dat beide organisatoren de aanwezigen voorschotelden.

Visie van Van Kempen Capital Management
Allereerst was er de visie van Lars Dijkstra, Chief Investment Officer (CIO) Van Kempen Capital Management, op de Miljoenennota 2015 en de economische situatie in binnen- en buitenland. Een wat somber beeld: “Het zoet laat nog op zich wachten. Wij zijn nog steeds niet optimistisch gestemd. Het nationaal inkomen groeit al zo’n 6-7 jaar niet.” Dijkstra uitte kritiek op het kabinet Rutte. “Rutte blijft geobsedeerd door het begrotingstekort. Hangt teveel op lastenverzwaring in plaats van op hervormingen. Daardoor maakt hij de recessie dieper. De regering heeft ons dieper in de put gebracht dan nodig.”
 
Goed ondernemingsklimaat, maar te bescheiden
Vervolgens kondigde Robbert Willems, voorzitter van de RVOZ, de burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, aan. Willems las uit de antwoorden van de aanwezigen uit de die morgen geïntroduceerde Opp-App dat ruim 70% van de RVOZ-leden tevreden is met het ondernemersklimaat in Zoetermeer. “Maar,” zo zei Willems, “RVOZ-leden vinden dat Zoetermeer te bescheiden is. Wij zijn derde gemeente van de regio, maar onbekend maakt onbemind én bekend maakt bemind. Daarom gaan wij met z´n allen Zoetermeer laten stralen.”
 
Zoetermeerse Ondernemersprijs
Om dit te ondersteunen maakte Willems bekend dat de RVOZ een Zoetermeerse Ondernemersprijs in het leven roept: “De ster van Zoetermeer”, een verkiezing waarbij ondernemers bepalen wie de prijs wint. “U gaat nomineren!” vertelde Willems de aanwezigen. “Wij houden u op de hoogte en gaan mensen in de spotlights zetten. De ondernemer van het jaar zal iemand worden die zijn of haar onderneming op een bijzondere wijze leidt, op bijzondere wijze business doet, geweldig met personeel omgaat, duurzaam bezig is, enzovoort, enzovoort. De RVOZ wil Zoetermeer goed op de kaart zetten.”
 
Ondernemers moeten het zelf doen
Burgemeester Aptroot haakte even in op de presentatie van Lars Dijkstra van Van Kempen Capital Management. “Voor mij staat vast,” zei Aptroot, “dat wat ze op het Binnenhof ook bedenken, ondernemers hun eigen toekomst bepalen. Ook staat voor mij vast dat de gemeente Zoetermeer daaraan een bijdrage kan leveren. Dan hebben we het over nieuwe regels, geen lastenverhoging boven het inflatieniveau en dat we de komende jaren heel hard gaan werken om onderwijs, bedrijfsleven en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.”
 
Aptroot noemde Zoetermeer een van de best bereikbare gemeenten in de Randstad en die bereikbaarheid kan wat hem betreft nog beter. Maar het allerbelangrijkste noemde hij dat het college initiatieven vanuit de stad en dus ook van ondernemers positief wil omarmen. “Dus wij zeggen ‘ja’, als het ook maar enigszins ‘ja’ kan zijn en bekijken anders hoe het mogelijk is er toch een ‘ja’ van te maken. Zoetermeer heeft meer bedrijvigheid nodig. We hebben 50.000 arbeidsplaatsen in onze stad, maar eigenlijk zouden we er 60.000 moeten hebben. Ondernemers vinden Zoetermeer een mooie stad, maar veel te bescheiden. In dat kader gaat de RVOZ de Ondernemer van het jaar kiezen. Ik vind het een geweldig initiatief en ik hoop dat u allemaal meedoet.”
 
Ondernemersfonds
Robbert Willems benutte de bijeenkomst ook om het RVOZ Ondernemersfonds, banen door groei, powered by gemeente Zoetermeer, te introduceren. Willems: ”Daarmee willen wij de economische bedrijvigheid en groei stimuleren. Wij doen dat op een heel andere manier dan de ondernemersfondsen die er in Nederland al bestaan, op een volledig unieke en innovatieve manier. De gemeente stelt, om mee te beginnen, een budget van 1 miljoen euro ter beschikking.” De RVOZ gaat zorgen dat het Zoetermeerse bedrijfsleven kan groeien. Niet door de bedrijven geld te laten storten, want dat geld is via het Ondernemersfonds beschikbaar. Het gaat de RVOZ en de gemeente om banen door groei. “We doen het op basis van vertrouwen. Het plan is nog niet helemaal dichtgetimmerd,” zei Willems. “We hebben nog een heleboel dingen die we met elkaar moeten bespreken. Maar we gaan het wel doen! Dus, ondernemers, heeft u een plan of idee dat hierin past: kom daarmee! We gaan het in Zoetermeer op een andere manier doen. We gaan van elkaars kracht gebruikmaken.” Zo besloot Willems de bijeenkomst.