• Topslider-innovatief
  • Topslider-gesprek-1
NewsSnowWorld-Barcelona

SnowWorld

zet stappen in haar groeistrategie

SnowWorld heeft met betrekking tot haar nieuwbouwprojecten weer een paar belangrijke stappen gezet. Deze week tekende SnowWorld in Barcelona een convenant met de Catalaanse wintersportbond en heeft de gemeenteraad van Zoetermeer ingestemd met de erfpachtovereenkomst voor de geplande verlenging van de derde baan. In het kader van de lopende bestemmingsplanprocedure in Parijs heeft een delegatie politici vorige week een bezoek gebracht aan SnowWorld Landgraaf. Daarnaast zal SnowWorld volgende week in Landgraaf een intentieovereenkomst ondertekenen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een toren boven op de Wilhelminaberg.
 
De groeistrategie van SnowWorld omvat verschillende nieuwbouwplannen. Het gaat hierbij om het bouwen van nieuwe indoorski resorts in Parijs en Barcelona en het verlengen van de derde baan in Zoetermeer. Daarnaast onderzoekt SnowWorld samen met een aantal partners de mogelijke verdere ontwikkeling van de Wilhelminaberg in Landgraaf.
 
Barcelona
De president van de Catalaanse Wintersportbond (FCEH; Federació Catalana d’Esports d’Hivern), de heer Oscar Cruz, en de CEO van SnowWorld, Koos Hendriks, tekenden half september een convenant waarin de FCEH haar steun voor het te ontwikkelen indoor skiresort door SnowWorld uitspreekt. Zij zal de locatie gebruiken als thuisbasis voor de trainingen van al haar atleten. De ondertekening van het convenant was onderdeel van de presentatie van het geplande indoor skiresort aan de Catalaanse pers. De verschillende media, kranten en televisie, hebben het plan met groot enthousiasme ontvangen. Naar verwachting zal de bestemmingsplanprocedure de komende weken worden afgerond.
 
Parijs
Afgelopen week heeft een delegatie politici uit Saint Quentin en Yvelines SnowWorld Landgraaf bezocht. Hiermee hebben zij zich een beeld kunnen vormen van het SnowWorld-concept. Dit is belangrijk in verband met de nu lopende publieke bijeenkomsten als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. Het beoogde SnowWorld indoor skiresort is gepland in Elancourt, een randgemeente van Parijs binnen de agglomeratie Saint Quentin en Yvelines.
 
Verlenging 3e baan Zoetermeer
Maandag 15 september heeft de gemeenteraad van Zoetermeer ingestemd met de concept erfpachtovereenkomst die de uitgifte van de benodigde grond voor de geplande verlenging van de derde baan regelt. Deze erfpachtovereenkomst is eerder door het college van Burgemeester en Wethouders en de directie van SnowWorld uitonderhandeld. De komende weken zal het bestemmingsplan en de bouwvergunning voor deze uitbreiding ter inzage worden gelegd.
Verdere ontwikkeling van de Wilhelminaberg te Landgraaf