• Topslider-innovatief
  • Topslider-gesprek-1
cheque leergeld

Spectrum Communicatie schenkt EUR 500,--

aan Stichting Leergeld Zoetermeer

Onlangs overhandigde Spectrum Communicatie een cheque ter waarde van EUR 500,-- aan Marco Sikkel, voorzitter van de Stichting Leergeld Zoetermeer. Na de verschijning van het septembernummer van het businessmagazine Zoetermeerse Zaken liet Spectrum Communicatie een lezersonderzoek uitvoeren. Spectrum Communicatie kondigde al voorafgaand aan het onderzoek aan dat zij per ontvangen reactie een bedrag van EUR 1,-- over zou maken aan de Stichting Leergeld Zoetermeer. Deze belofte van Spectrum Communicatie is met de overhandiging van de cheque nagekomen.

Stichting Leergeld ondersteunt ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen (tot 110% van het minimum besteedbaar gezinsinkomen), woonachtig in Zoetermeer, die in hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via de bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed.

Spectrum Communicatie schonk overigens ook een bedrag van EUR 750,-- aan de Stichting Vrienden van Jinotega. Dit gebeurde tijdens het liefdadigheidsdiner dat op 20 november jl. plaatsvond bij het Golden Tulip Hotel Den Haag-Zoetermeer. De Stichting ‘Vrienden van Jinotega’ spant zich in om tot en met 2015 elk jaar EUR 50.000,- in te zamelen. De gemeente Zoetermeer heeft voor die jaren in de gemeentebegroting middelen beschikbaar om die opbrengst te verdubbelen. En die EUR 100.000,- wordt weer verdubbeld door HIVOS met gelden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo wordt elke euro dus vier euro en betekent de gift van Spectrum Communicatie dat er EUR 3.000,-- beschikbaar is voor hulp aan de Nicaraguaanse zusterstad van Zoetermeer.