• Topslider-innovatief
  • Topslider-gesprek-1
news-versterking duurzaam

Versterking

duurzaam ondernemen

Twee bedrijven uit Zoetermeer gaan zich extra inzetten voor duurzaam ondernemen. Sunergy en Sustainable Energy & Building hebben daarvoor onlangs samen met wethouder Robin Paalvast (Duurzaam) een overeenkomst getekend. Wethouder Paalvast: “Het is mooi om te zien dat niet alleen de gemeente maar ook bedrijven en inwoners investeren in duurzame oplossingen”.
 
De bedrijven hebben met de ondertekening beloofd meer energie te besparen, te werken aan de opwekking van duurzame energie, een bijdrage te leveren aan schone mobiliteit, geluidhinder te verminderen, te werken aan biodiversiteit, de CO2-uitstoot te verminderen en duurzaam in te kopen.
Zoetermeer heeft de ambitie bij de tien meest duurzame gemeenten van Nederland te horen. Daarvoor is het programma Duurzaam Zoetermeer vastgesteld. Belangrijk onderdeel daarin is de samenwerking met bedrijven.
 
foto: Peter Hulst (Sunenergy), Joffrey de Slaa (Sunenergy), wethouder Robin Paalvast en Walter Janssen (Sustainable Energie en Building)