• Topslider-innovatief
  • Topslider-gesprek-1
news nwe medew

Werkgevers huiverig

om nieuw personeel aan te trekken

Werkgevers zijn pessimistisch als het aankomt op het aannemen van nieuw personeel in 2015. Dat blijkt dinsdag 9 december 2014 uit de arbeidsmarktbarometer van uitzendorganisatie Manpower onder 751 werkgevers.
 
Het percentage werkgevers dat in de eerste drie maanden van 2015 verwacht dat het personeelsbestand afneemt, is groter dan het percentage dat van plan is om het aantal werknemers uit te breiden.
"Ondanks geluiden dat de economie weer aantrekt, blijven werkgevers voor het begin van het volgende jaar huiverig om nieuw personeel aan te trekken," zegt Manpower-directeur Jilko Andringa.
Vooral in de bouw is sprake van pessimisme. De bouwsector krijgt naar verwachting te maken met een van de slechtste werkgelegenheidsklimaten sinds 2003, toen het onderzoek in Nederland voor het eerst werd uitgevoerd. In de groothandel, detailhandel en horeca zijn werkgevers juist optimistischer dan in het voorgaande kwartaal.
Terwijl het netto werkgelegenheidscijfer in het westen van Nederland groeit, nemen de verwachtingen in de rest van het land af of blijven gelijk. In het zuiden is de grootste daling te zien.