• Topslider-innovatief
  • Topslider-gesprek-1
news zelfst prof

"Zelfstandige professional

niet afremmen"

'De kritiek dat de zelfstandig professional het draagvlak voor sociale verzekeringen zou verzwakken, is ongegrond.' Dit stelt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer vandaag op het congres van werkgeversorganisatie AWVN in Den Haag. 'Zp'ers hollen niets uit, ze voegen een heleboel toe. Creativiteit, flexibiliteit, productiviteit en ondernemerschap. Een waardevolle toevoeging in het meerstromenlandschap.' Het kabinet moet er daarom niet voor kiezen om het zp-schap af te remmen, zoals nu dreigt te gebeuren, vindt De Boer. 'Dat is slecht voor de economie.'

Ondernemingsfaciliteiten
Hij noemt het een mythe dat mensen voor de zp-status kiezen puur vanwege fiscale ondernemingsfaciliteiten. 'Als je rekening houdt met alle reserveringen die zp'ers moeten doen zijn de ondernemingsfaciliteiten hard nodig om de grote verschillen met het werknemerschap weg te nemen.' De samenleving zou juist trots moeten zijn op de veerkracht van zelfstandige professionals, stelt De Boer. 'Stel dat de toename van het aantal zp'ers niet had plaatsgevonden en wij nu 200.000 meer werklozen zouden hebben gehad. Dan zou dat een budgettair beslag geven dat bijna het dubbele is van dat van de zelfstandigenaftrek en de winstvrijstelling bij elkaar opgeteld.'

Belemmeringen
Tegelijkertijd moet er wel oog zijn voor belemmeringen die zp-ers ondervinden om te sparen voor pensioen, zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en het krijgen van een hypotheek, zegt de VNO-NCW-voorzitter. 'Daar wordt al het nodige aan gedaan, onder meer door staatssecretaris Klijnsma voor het pensioen. De banken bezien het probleem van de hypotheken en experimenteren nu om oplossingen te vinden.' Daarnaast kan er ook gekeken worden naar het langetermijnperspectief dat de AWVN vandaag presenteert voor een basisstelsel voor álle werkenden, inclusief de zp'ers.